RETURER OCH ÅNGERRÄTT

STORARTAT förbehåller sig rätten att ha tolkningsföreträde i ovannämnda fall.